Ομάδες εξέτασης για τις Βάσεις Δεδομένων (ΠΑ 26/6)

Μπορείτε να δείτε τις ομάδες στη σχετική ανακοίνωση εδώ: https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=17

Σας παρακαλώ να δείτε την ανακοίνωση το συντομότερο δυνατό.