Βαθμολογία για τις Βάσεις Δεδομένων (ΠΑ 26/6)

Μπορείτε να δείτε τη βαθμολογία εδώ: https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=17