Δικαιολογητικά των Κυπρίων Φοιτητών για χορήγηση ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2019/20

Tα δικαιολογητικά των Κυπρίων Φοιτητών για χορήγηση ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2019/20 μπορούν να σταλούν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (γραφείο Σίτισης) μέχρι 30/9/2020.

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, Τ.Κ. 57 400 Σίνδος Θεσσαλονίκη

Δείτε συνημμένα τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ