Ανακοίνωση για το μάθημα “Βιβλιοθήκες, αρχεία, πολιτιστικοί οργανισμοί και κοινωνία”

Έγινε ανάρτηση στο Moodle σχετικά με το σημερινό μάθημα (12/12).

Ο διδάσκων

Δ. Ρουσίδης