Βαθμολογία για τα μαθήματα • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ • Πολυμεσικές Εφαρμογές

Μπορείτε να δείτε τη βαθμολογία εδώ: https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=19