Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών ακαδ. έτους 2019-20