Ομάδες εξέτασης των μαθημάτων πληροφορικής της Πα 11/9

Μπορείτε να τις δείτε στα αντίστοιχα links παρακάτω:

• Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ • Πολυμεσικές Εφαρμογές
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=19

• Βάσεις Δεδομένων
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=17

• Τεχνολογίες Ιστού • Επικοινωνίες – Δίκτυα
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=21