Ύλη εξετάσεων για τα μαθήματα Μάρκετινγκ και Δημόσιες σχέσεις και Αρχεία και Οργάνωση τους

Η ύλη για το μάθημα Αρχεία και Οργάνωσή τους είναι:
Από το βιβλίο “Αρχειονομία: βασικές έννοιες και αρχές” του Ανδρέα Μπάγια, σελ. 15 – 133 (κεφάλαια 1,2,3 και 4).

Την ύλη για το μάθημα Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις θα την βρείτε στο moodle, στις ανακοινώσεις του μαθήματος στη δεξιά στήλη.