Βαθμολογία › Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι • Εισαγωγή στην Πληροφορική

Έχει ανακοινωθεί η βαθμολογία στο Moodle των εξετάσεων:

https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=18