Δηλώσεις εργαστηρίων

Οι δηλώσεις για τους φοιτητές του πρώτου εξαμήνου θα γίνουν αυτόματα και θα βγει σχετική ανακοίνωση στο site του τμήματος. Για όλους τους υπόλοιπους οι δηλώσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά την Παρασκευή 25 Σεπ. 2020 (ώρες 18:00 έως 21:00 το αργότερο) στην παρακάτω διεύθυνση:

https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3347#section-4

Οι δηλώσεις βρίσκονται στο κάτω μέρος της σελίδας (σε περίπτωση που δεν μεταβείτε αυτόματα εκεί με τη χρήση του παραπάνω link)