ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΙΙ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Οι ομάδες στην Καταλογογράφηση ΙΙ έγιναν τρεις (3) για τη διευκόλυνση όλων των φοιτητών. Παραμένουν οι δύο πρωινές ομάδες Α’ & Β’ όπως σχηματίστηκαν στην πρώτη δήλωση του εργαστηρίου και στις ώρες του ωρολογίου προγράμματος του Τμήματος. Η ομάδα Γ’ σχηματίστηκε από τους φοιτητές που δήλωσαν συμμετοχή στο απογευματινό μάθημα κατά την επαναληπτική δήλωση (ώρα μαθήματος 5 με 7 μμ.)
Μετακινήσεις μπορούν να γίνουν (πάντα σε περιορισμένο αριθμό και σε συνεννόηση με τον καθηγητή) κυρίως προς την Γ’ ομάδα.

ΥΓ. Δείτε τα ονόματά σας και την ομάδα σας στο moodle