Σεμινάρια – Εργαστήρια για το Τοπικό Αποθετήριο Μουσικών Οντολογιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μέσα από το έργο ΜΕΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Σεμινάρια – Εργαστήρια για το Τοπικό Αποθετήριο Μουσικών Οντολογιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μέσα από το έργο ΜΕΛΟΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ– Εργαστήριο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ– Εργαστήριο

Φωτογραφίες από την παρουσίαση των τόμων “Μετά την πανδημία”, εκδ. Μπαρμπουνάκης και “Ημερολόγιο” της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης της 18ης ΔΕΒΘ, όπου συμμετείχε με κείμενά της η Αναπλ. Καθηγήτρια Β. Καμπατζά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Φωτογραφίες από την παρουσίαση των τόμων “Μετά την πανδημία”, εκδ. Μπαρμπουνάκης και “Ημερολόγιο” της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης της 18ης ΔΕΒΘ, όπου συμμετείχε με κείμενά της η Αναπλ. Καθηγήτρια Β. Καμπατζά.

Δεν υπάρχουν περισσότερες ανακοινώσεις για εμφάνιση