Διεξαγωγή των μαθημάτων: Διαχείριση Σύγχρονων Αρχείων, Διαχείριση Γνώσης, Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών

Για τα παρακάτω μαθήματα, λόγω εκκρεμοτήτων στην κατάρτιση των συμβάσεων των διδασκόντων, θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση για την έναρξη της διδασκαλίας τους.

  • Διαχείριση Σύγχρονων Αρχείων
  • Διαχείριση Γνώσης
  • Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών