Αξιολόγηση μαθημάτων πληροφορικής (εξάμηνα Α, Β, Δ, Ε, Ζ)

Έχουν ανακοινωθεί οι λεπτομέρειες της εξέτασης για τα παρακάτω μαθήματα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει αντίστοιχη ανακοίνωση.

Σε όσα μαθήματα είχαν ήδη ανακοινωθεί οι λεπτομέρειες, έχει προστεθεί και η πληροφορία για την προθεσμία παράδοσης.