Έναρξη μαθήματος: Σεμινάριο Τελειοφοίτων

Ξεκινούν τα μαθήματα για το Σεμινάριο Τελειοφοίτων.

Εκτάκτως και μόνο για αυτή την εβδομάδα το μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτ. 2020 στις 9:00-11:35.

Από την επόμενη εβδομάδα και κάθε εβδομάδα, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κανονικά κάθε Δευτέρα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.