ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/10/2020 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 20/10/2020

Στα πλαίσια των μέτρων για την αποφυγή της μετάδοσης του COVID-19 και της αποφυγής συνωστισμού, παρακαλούνται οι νεοεισαχθέντες φοιτητές να στέλνουν ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier) από Δευτέρα 12/10/20 μέχρι και Τρίτη 20/10/20 στη Γραμματεία του Τμήματος τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων τους και ολοκλήρωση της εγγραφής τους.
Οι φοιτητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να στείλουν ταχυδρομικά τα δικαιολογητικά τους μπορούν να προσέρχονται για κατάθεση των δικαιολογητικών στην Γραμματεία του Τμήματος, φορώντας προστατευτική μάσκα, τις ίδιες ημερομηνίες και τις ώρες από 10 π.μ. έως 12 μ.μ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής (όχι επικυρωμένη)
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)
  3. Φωτοτυπία της Βεβαίωσης του ΑΜΚΑ (το εκτυπώνετε από την Ιστοσελίδα www.amka.gr)
  4. Δύο (2) ατομικές φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας, ασπρόμαυρες ή έγχρωμες)
  5. Να συμπληρωθεί και να εκτυπωθεί η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι ο φοιτητής ή η φοιτήτρια εξουσιοδοτεί την Γραμματεία για την διαχείριση προσωπικών δεδομένων (η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση προκύπτει από τον νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων), με σκοπό τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Κλικ εδώ για λήψη του αρχείου της Υπεύθυνης Δήλωσης↓.
  6. Πιστοποιητικό γέννησης ΜΟΝΟ για τους άρρενες φοιτητές (όπου θα αναγράφεται ο  Αριθμός Μητρώου Αρρένων) 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής οι φοιτητές θα παραλάβουν τους ΚΩΔΙΚΟΥΣ και τις ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ με ταχυμεταφορά (courier) και δική τους χρέωση στην ταχυδρομική διεύθυνση που θα αναγράφεται στο φάκελο αποστολής των δικαιολογητικών.

Όσοι φοιτητές δεν έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν με courier τα έγγραφά τους παρακαλούμε να το δηλώνουν σε μία απλή κόλλα χαρτί μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά τους και να προσέρχονται για την παραλαβή των κωδικών και των βεβαιώσεων στη Γραμματεία από τις 10 πμ μέχρι τις 12 μμ από την Τετάρτη 21/10/2020 που θα έχουν τελειώσει οι εγγραφές.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Τ.Θ. 141 Τ.Κ. 57400
ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ