Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ – Αναβολή μαθήματος

Τα μάθημα Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 21/10/2020. Θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος μας.

Ο διδάσκων