Στοιχεία αίθουσας πραγματοποίησης των μαθημάτων των πρωτοετών

Τα στοιχεία αίθουσας για τη συμμετοχή σας στα μαθήματα υπάρχουν διαθέσιμα εδώ, θα σας ζητηθεί συνθηματικό, είναι το παρακάτω.