Αναπληρώσεις μαθήματος Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι

Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των καθυστερήσεων στις εγγραφές θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Τις Παρασκευές: 30/10, 6/11, 13/11 και ώρες 12:40 – 16:10 σύμφωνα με τον παρακάτω προγραμματισμό:

12:40
ΤΕΠΛ_Ι
Θεωρ
Νίτσος
Αίθ. Zoom 101
13:35
ΤΕΠΛ_Ι

Εργ. όλες ομάδες
Νίτσος
Αίθ. Zoom 101
14:30
ΤΕΠΛ_Ι
Α’ Ομ.
Ζωπίδης
Αίθ. Zoom 101
15:25
ΤΕΠΛ_Ι
Β’ Ομ.
Ζωπίδης
Αίθ. Zoom 101