Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων – Εργασίες μαθήματος

Έχουν ανακοινωθεί οι λεπτομέρειες στο Moodle: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3378