Επείγουσα ανακοίνωση σχετικά με τις διδακτικές μονάδες για τους φοιτητές του 7ου και 8ου εξαμήνου

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι φοιτητές του 7ου και 8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μέχρι 47 διδακτικές μονάδες.