ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αγαπητοί φοιτητές/τριες, μπορείτε να στέλνετε τα αιτήματά σας (για βεβαιώσεις σπουδών, πιστοποιητικά, ανάθεση πτυχιακών εργασιών, κατάθεση πτυχιακών, αιτήσεις ορκωμοσίας) και ερωτήσεις που αφορούν τα σπουδαστικά θέματα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 7:00 π.μ. μέχρι 17:00 μ.μμ. στο email: dvailou@admin.teithe.gr

Παρακαλείστε να μην στέλνετε αιτήματα και ερωτήσεις  Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες.