Βάσεις Δεδομένων: Ανακοίνωση για την ομάδα Α του εργαστηρίου

Έχει αναρτηθεί στο Moodle ανακοίνωση με ημ. ανακοίνωσης Σαβ. 28-Μαϊ-2022 (Α) για το μάθημα της Δευτέρας 30/5 για την ομάδα Α του εργαστηρίου στις Βάσεις Δεδομένων.