Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ – Αξιολόγηση μαθήματος

Παρακαλούνται οι φοιτητές – φοιτήτριες που παρακολουθούν το μάθημα, να συμμετέχουν στην αξιολόγηση του μαθήματος. Οι κωδικοί για την αξιολόγηση έχουν αναρτηθεί στο moodle, στο μάθημα Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ – Ε.

Ζητώ συγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά υπήρχε πρόβλημα πρόσβασης μου στη διεύθυνση της ΜΟΔΙΠ και αποκαταστάθηκε από το κέντρο δικτύου.

Ο διδάσκων