Ανακοίνωση για το μάθημα “Σεμινάριο Τελειόφοιτων”

Οι φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα Σεμινάριο Τελειόφοιτων του
χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, μπορούν να ενημερωθούν για την τελική
βαθμολογία τους, στο moodle.

Η Διδάσκουσα του μαθήματος
Δέσποινα Τσοκτουρίδου ΕΔΙΠ