Ύλη εξετάσεων για τα μαθήματα Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις & Αρχεία και Οργάνωση τους

Η ύλη για το μάθημα Αρχεία και Οργάνωσή τους είναι:
Από το βιβλίο “Αρχειονομία: βασικές έννοιες και αρχές” του Ανδρέα Μπάγια, σελ. 15 – 133 (κεφάλαια 1,2,3 και 4).

Την ύλη για το μάθημα Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις θα την βρείτε στο moodle, στις ανακοινώσεις του μαθήματος του παλιού προγράμματος, στα (Τελευταία νέα) στη δεξιά στήλη.