Ομάδες εξέτασης Παρασκευής 12/2 › • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι • Εισαγωγή στην Πληροφορική

Έχουν ανακοινωθεί οι ομάδες εξέτασης στο Moodle των εξετασεων: https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=18