ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΟΣΟΥΣ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΙΣ 5 ΦΕΒ. 2021

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση με τίτλο: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΟΣΟΥΣ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ 5 ΦΕΒ. 2021 (ΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: 14 ΦΕΒ. 2021) στο Moodle των εξετάσεων: https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=22