Επικαιροποίηση στοιχείων σύνδεσης για τη συνάντηση για το μάθημα των Σχεδιασμών

Έχει γίνει επικαιροποίηση του Link στο Moodle των εξετάσεων. Επισκεφθείτε εκ νέου τη σελίδα ή χρησιμοποιήστε την ανανέωση (refresh).