Βαθμολογίες στο moodle για τo μάθημα Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις

Παρακαλώ δείτε στο moodle τη βαθμολογία σας στο μάθημα Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις, επειδή υπάρχει προσωρινό πρόβλημα με την εισαγωγή των βαθμών στο Πυθία.