ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε

Οι φοιτητές από μετεγγραφή που επιθυμούν να στεγαστούν στη Φοιτητική Εστία της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης (Σίνδος Θεσσαλονίκης), θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από 4 έως 18 Μαρτίου 2021 ταχυδρομικά στη Διεύθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη,

Τμήμα Πρωτοκόλλου (για ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)

Τ.Θ 141

Τ.Κ. 57 400 Σίνδος Θεσσαλονίκης