Θεματική Ευρετηρίαση _ Φροντιστηριακό μάθημα 5-12-23

Την Τρίτη 5-12-23 δε θα πραγματοποιηθεί το φροντιστηριακό μάθημα στη Θεματική Ευρετηρίαση, λόγω ασθενείας της διδάσκουσας