Αυτοματοποιημένα Συστήματα – Αναπλήρωση μαθήματος

δείτε ανακοίνωση με λεπτομέρειες στο moodle για αναπλήρωση του σημερινού μαθήματος, αύριο Παρασκευή 4/3/, στις 6 μ.μ.