Ταξινομικά Συστήματα Ι (Τετάρτη 7-4-2021) – Αναβολή μαθήματος

Το μάθημα Ταξινομικά Συστήματα Ι, της Τετάρτης 07-04-2021 αναβάλεται για προσωπικούς λόγους.

Η αναπλήρωση του μαθήματος, θα γίνει έπειτα από συνεννόηση του διδάσκοντα με τους φοιτητές. Θα αναρτηθούν ασκήσεις για εξάσκηση στο moodle του μαθήματος.

Ο διδάσκων

Γιάννης Ιωαννίδης