Επιστημονική Επικοινωνία και Δημοσίευση – Έκτακτη Ανακοίνωση

Λόγω έκτακτης υποχρέωσης της διδάσκουσας το μάθημα της Επιστημονικής Επικοινωνίας και Δημοσίευσης θα διεξαχθεί σε διαφορετική ώρα ΜΟΝΟ για την Παρασκευή 14 Μαΐου.

Νέα ώρα διεξαγωγής: Παρασκευή, 14/5/2021, 16.00-18.00

Η διδάσκουσα