Πρόσκληση για διδακτορικό σε επιστήμες Φυσικών – Βιολόγων – Βιοτεχνολόγων – Πολυτεχνικών Σχολών

Σας ενημερώνουμε ότι λάβαμε την κάτωθι ενημέρωση από το Πανεπιστήμιο της Grenoble-Alpes, για φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν το διδακτορικό τους στη Γαλλία.
Προσοχή – υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποψηφιοτήτων 14/05/2021:
Παρακαλούμε επισκεφθείτε τις κάτωθι ιστοσελίδες για να ενημερωθείτε με την σειρά σας :
https://www-liphy.univ-grenoble-alpes.fr/PhD-offer-Connectomics-Bone καθώς και στην ιστοσελίδα της Σχολής
Φυσικής της Grenoble:
https://www.adum.fr/as/ed/voirproposition.pl?langue=en&site=phys&matricule_prop=37329