ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΛΙΣΤΕΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  (ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ») ΣΤΟ E-MAIL: dvailou@admin.teithe.gr  

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.