ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Δείτε την ανακοίνωση για τις συναντήσεις / μαθήματα στη σελίδα του μαθήματος στο moodle.