ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM

Για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων μέσω του ZOOM καλό θα ήταν όλοι όσοι συμμετέχουν: μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και φοιτητές του Τμήματος, να έχουν την τελευταία έκδοση του προγράμματος ΖΟΟΜ.

Ο πλήρης οδηγός αναβάθμισης του zoom βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

με εκτίμηση

Ελευθέριος Ζωπίδης

ΕΤΕΠ