Σημαντική ανακοίνωση για τις ομάδες και την εξέταση των μαθημάτων: • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ • Πολυμεσικές Εφαρμογές

Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες στο Moodle της εξεταστικής του μαθήματος εδώ: https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=19 στο σημείο που έχει αναρτηθεί η σχετική ενημερωτική σημείωση (28/5/2021).