ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΣΤΟ-ΟΡΘΟ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΛΟΓΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΚΑΙ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ-ΤΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΑΙ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ