ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ