Συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων της Α.Μάλλιαρη

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων : Θησαυροί, Πρότυπα Αρχ. Περιγραφής, Πληροφοριακά Συστήματα και Μέθοδοι Έρευνας (εμβόλιμη) να συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση που υπάρχει στο moodle στο αντίστοιχο μάθημα.