Πληροφοριακή Παιδεία – Εξετάσεις

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,

Η δήλωση για συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εξεταστική του μαθήματος ΠΠ θα γίνει την ημέρα της εξέτασης Τετάρτη 23/6/21 μέσω google forms.

H ύλη των εξετάσεων είναι όλα τα ppt, τα φύλλα εργασίας και το υποστηρικτικό υλικό, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στο moodle, καθώς και τα κεφάλαια:

1. Πληροφορία και Πληροφοριακή Παιδεία, 

3. Βιβλιοθήκες και Πληροφοριακή Παιδεία, και 

6. Προγράμματα Πληροφοριακού Γραμματισμού

από το βιβλίο:

Κορομπίλη, Σ., Τόγια, Α., 2015. Πληροφοριακός γραμματισμός. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2701

Καλή επιτυχία σε όλους!

Γ. Χριστοδούλου

Μ. Χατζηλία