ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του Τμήματος  Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την

Τρίτη 6 Ιουλίου 2021

ώρα: 11:00 π.μ. για τους απόφοιτους  που απέκτησαν πτυχίο ΤΕ

ώρα: 12:30 μ.μ. για τους απόφοιτους που απέκτησαν πτυχίο ΠΕ

Σχετικές οδηγίες για τη σύνδεση θα σταλούν με μήνυμα  στο email που έχουν δηλώσει οι απόφοιτοι στην δήλωση επιβεβαίωσης των στοιχείων τους.