Ανακοίνωση για το μάθημα “Αγγλική Ορολογία ΙΙ”

Έχει αναρτηθεί ανακοίνωση στο Moodle σχετικά με το μάθημα Αγγλική Ορολογία ΙΙ της Τετάρτης 1/6/2022.

Η διδάσκουσα

Βασιλική Γκελή