ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021