Ώρες εξέτασης για τα μαθήματα 1) Τεχνολογίες Ιστού • Επικοινωνίες – Δίκτυα 2) Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου • Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων

Για την εξέταση της Τετάρτης 8-Σεπ. 2021 οι ώρες εξέτασης των μαθημάτων είναι οι παρακάτω:

1) 10:00 Τεχνολογίες Ιστού • Επικοινωνίες – Δίκτυα
2) 11:00 Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου • Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων

Η εξέταση αφορά μόνο όσους έχουν κάνει την υποβολή της εργασίας του κάθε μαθήματος.