Ομάδες εξέτασης › • Βάσεις Δεδομένων • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ • Πολυμεσικές Εφαρμογές

Έχουν ανακοινωθεί οι ομάδες εξέτασης για την Τρίτη 14 Σεπ. 2021

Βάσεις Δεδομένων
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=17

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ • Πολυμεσικές Εφαρμογές
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=19