Συνέδριο για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου Ελλάδος (Internet Governance Forum – IGF Greece) 12-14 Νοεμβρίου 2021

Το Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου Ελλάδος (Internet Governance Forum – IGF Greece) αποτελεί την ελληνική πρωτοβουλία του ετήσιου συνεδρίου διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του διεθνούς δικτύου IGF των Ηνωμένων Εθνών. Μέσα από μία διαδικασία διαβούλευσης “από κάτω προς τα πάνω” (“bottom-up”), το IGF Greece συμπεριλαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε όλα τα επίπεδα διαμόρφωσης του εθνικού ετήσιου συνεδρίου. Σκοπός του συνεδρίου είναι να προσφέρει μια καινοτόμο πλατφόρμα διαλόγου, ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους, πάνω σε επίκαιρα θέματα όπως η πολυφωνία στο διαδίκτυο, τα ψηφιακά δικαιώματα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το μέλλον μιας κοινωνίας με γνώμονα την τεχνολογία, και άλλα.